Ovu verziju foruma definitivno je pregazilo
vreme i više ne radi.   Da bismo mogli i
dalje da se družimo otvorio sam grupu na fejsbuku.
Naziv joj je SFtim:  
www.facebook.com/groups/1120118568672562
Ako forum prebacim na novu verziju bićete obavešteni.