SF tim Portal Forum

1
H
    SF tim vam predstavlja

Majkl Svonvik
Periodni sistem naučne fantastike
Majkl Svonvik   |   Impresum 2
He
3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
55
Cs
56
Ba
57
La
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
87
Fr
88
Ra
89
Ac
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Uuu
112
Uub
113
Uut
114
Uug
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo
komentarišite priče Za čitanje priča kliknite na simbol odgovarajućeg elementa, a za osnovne podatke zadržite kursor na njemu.
  †   58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
 
  ‡   90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
 

Periodic Table of Science Fiction © 2002. Majkl Svonvik (Michael Swanwick);     prevod, ilustracije & dizajn © 2009. SF tim.
Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja, bilo celog, bilo njegovih delova.
Sva prava zadržana.

SF tim linkovi
Valid XHTML 1.0 Transitional | Portal | Forum | SF Vektor | Novi SF filmovi | TV program | SF,F&H filmovi | Bibliografije | Šema sajta | Valid CSS!